organy współczesnej administracji publicznej w Polsce po ustawach z 1998 r

Na W.

Temat: wiadomości krajowe
17 listopada 1998 Adam Jakubowski uczeń klasy V wyszedł na pobliski rynek. Na targowisku spotkał Adam panią od religii. Nie ustalono, z jakiego powodu trzasnęła ona Adama dwa razy w twarz, ... przeprowadzonym w specjalistycznych ośrodkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji.(...)musi się wypełnić test psychologiczny na który składa się 560 zdań odpowiadając na nie "tak" lub "nie".(...)Pośród wielu pytań zwraca uwagę duża liczba ... niedozwolona, gdyż sprzeczna z art.53 punkt 7 Konstytucji:     Nikt nie może być zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Przeprowadzanie w taki sposób badań łamie też ustawę o wolności sumienia i wyznania oraz międzynarodowe konwencje, dotyczące praw człowieka, których sygnatariuszem jest Polska.                         ... o Polsce i Świecie Współczesnym dla uczniów szkół średnich. Olimpiada spełnia dość ważną rolę, bo z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym wielu absolwentów szkół średnich zdaje egzaminy na niektóre kierunki studiów. XLI edycja olimpiady (1999/2000) przebiegała pod hasłem "Chrześcijaństwo a świat współczesny".     Każda wersja testu składa się z 20 pytań. Przeważają pytania z zakresu wiedzy o kościele kat. - ... jak najszybciej skończyć.(...)u nas wszystkie autentyczne polskie partie powinny być katolickie i wszystkie powinny kierować się tą samą etyką, etyką Kościołą Katolickiego.                  ...
Źródło: topranking.pl/1088/wiadomosci,krajowe.php