orzeczenie lekarza ZUS nie jest pan nie zdolny do pracy co to znaczy

Na W.

Temat: czy może podjąć prace osoba niepełnosprawna
Na podstawie badania oraz przedstawionej dokumentacji lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Co oznacza, że odpowiednio do: stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej oraz możliwości przywrócenia do pracy po rehabilitacji leczniczej lub zmiany zawodu, określa osobę jako: całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji - niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest wówczas, jeśli stopień naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych; całkowicie niezdolną do pracy - to osoba, która (zgodnie z brzmieniem Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, DZ.U. 04.39.353 z późn. zminianami) utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy; częściowo niezdolną do pracy - to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność wykonywania pracy, zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji. UWAGA: Paradoks tego zapisu prawnego polega na tym, iż nawet, jeśli w orzeczeniu uznano, że dana osoba „nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy" (jest niezdolna do pracy), wcale nie znaczy, że nie może ona faktycznie, pobierając świadczenia, pracować i być zatrudniona. proponuję również zapoznać się z treściami zamieszczonymi na stronie: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,84989577,84989577,czy_moze_podjac_prace_osoba_niepelnosprawna.htmlTemat: RENTA DLA CHADOWCA
Do Megan: nie wiem jak mogę podjąć jakąkolwiek pracę mając orzeczoną > CAŁKOWITĄ TRWAŁĄ niezdolność DO JAKIEJKOLWIEK pracy?Przecież > przyjęcie zaczyna się badaniem lekarskim i orzeczeniem zdolności, > chyba zniszczyłabym karierę miłej pani doktor która ostatanio > orzekła mi jak wyżej. Skoro masz orzeczoną trwałą całkowitą niezdolność do pracy, to znaczy że masz rentę dożywotnią i już niczego nie musisz się obawiać. Niżej (w innym poście) przytoczyłam ustawę, która mówi, na jakich zasadach zatrudnia się osoby niepełnosprawne. W orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy jest również m.in. taki albo podobny zapis: Przy dokonywaniu ustaleń orzeczniczych uwzględniono - stopień naruszenia sprawności organizmu, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek. Należy to interpretować tak, że całkowita niezdolność dotyczy pracy wykonywanej przed rentą. Poza tym osoby, która całe życie pracowała umysłowo, nie można zmusić do wykonywania pracy fizycznej, ale to od nas samych zależy, czy zdecydujemy się na pracę poniżej (chociaż trochę) kwalifikacji. Dlatego też lekarz medycyny pracy wyda zaświadczenie, że jesteśmy zdolni do pracy na tym niższym stanowisku, mimo że mamy orzeczenie ZUS, poza tym jeśli nie będziecie pracować w nadgodzinach, a lekarz o to nie zapyta, to nie trzeba mówić, jakie orzeczenie mamy (nie ma takiego pytania w karcie u lekarza medycyny pracy). I nikomu nie zniszczymy tym kariery
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15184,87727395,87727395,RENTA_DLA_CHADOWCA.html


Temat: ciaża a zus
Witaj! Może Ty mi pomożesz skoro znasz się na tych sprawach. Dostałam dzisiaj pismo z Zus-u "orzeczenie lekarza orzecznika ZUS" i jest tam napisane: w związku z rokowaniem odzyskania zdolności do pracy ustala się uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego licząc od daty wyczerpania zasiłku chorobowego(29.07.) na okres 1 miesiąca. Termin mam na 15 września. Jeśli urodzę o czasie bądź później to znaczy że...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,586,65347794,65347794,ciaza_a_zus.html


Temat: zaburzenie osobowości typu borderline
Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia stopień niezdolności do pracy. Wydaje on orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS. Do wniosku powinny być dołączone: 1) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie (zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o rentę), 2) wywiad zawodowy zawierający charakterystykę rodzaju i miejsca pracy, 3) dokumentacja medyczna i rentowa oraz inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, a mające znaczenie dla wydania orzeczenia np. poprzednie orzeczenie, zaświadczenie ze szpitala, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik bierze pod uwagę: - stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia sprawności w wyniku leczenia i rehabilitacji, - możliwość wykonywania dotychczasowej lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę m. in. dotychczas wykonywaną pracę, wykształcenie, wiek. Lekarz orzecznik kwalifikuje osobę jako: - całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji - całkowicie niezdolną do pracy Za całkowicie niezdolną do pracy uznawana jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. - częściowo niezdolną do pracy Osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy, ... Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,75864245,75864245,zaburzenie_osobowosci_typu_borderline.html


Temat: PRACUJ CIEZKO,ZARABIAJ NA FALSZYWYCH RENCISTOW
pochodza nie z jakiegos oddzialu ZUS, ale pewnie z jego centrali i > z KRUS. To, ze ludzie czekaja w kolejkach po renty jest inna sprawa. Z > pewnoscia czesc z nich to osoby niezdolne do pracy. Jaki procent wsrod nich to > naciagacze i lapowkarze? Zastanow sie sam ilu znasz we wlasnym srodowisku > falszywych rencistow. Przestań bezkrytycznie wierzyć tygodnikom które ... zysk dla budżetu .Sam jestem rencista więc dlatego tak mnie to ruszyło . Znam mechanizmy przyznawania rent , wiec mogę cie zapewnić że nie jest tak łatwo oszukać ZUS .Zwłaszcza po drastycznej reformie w 1997 r. Decyzję o przyznaniu renty wydaje jednoosobowo tzw.lekarz orzecznik , przysięgą , zatrudnieniem , wynagrodzeniem szkoleniem i premiowaniem zwiazany z ZUS-em . Jego działalność jest ściśle kontrolowana przez tzw.naczelnnego orzecznika oddziału ZUS-u , który z kolei nadzorowany jest przez kierownictwo oddziału . Każde orzeczenie o zdolności do pracy poprzedzane jest badaniami u przysięgłych specjalistów . Pisemna opinia specjalisty(ów) ... zajmujący kilkanascie stron formatu A4 . Moje dolegliwości to m.in. skolioza i lorioza . W związku z tym pani lekarz - orzecznik badała mi WSZYSTKIE zgięcia w stawach (od palców stóp do szyji) , na stojąco , leżąco i klęcząco . Można sobie wyobrazić jakie te badania są upokażajace i jakie stresujące , zwłaszcza jeżeli trafi sie na lekarza gbura który celowo tak traktuje pacjenta aby wyeliminować ew.symulację . Na takiego gbura trafił mój kolega i przez miesiąc nie mógł dojść do siebie . Orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy (dawniej grupa inwalidzka) wydawana jest w trybie jednoinstancyjnym , to znaczy bez możliwości odwołania na szczeblu ZUS-u . Można jedynie odwołać sie do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych . Wielu naprawdę chorych ludzi którym odmówiono orzeczenia o niezdolności rezygnuje z dalszych starań bojąc się całej proceduru i badań biegłych które ta procedura przewiduje . Orzeczenie o niezdolności nie gwarantuje otrzymywania renty . Aby otrzymywać stałą rentę trzeba spełniać warunki dotyczące stażu pracy .Dlatego nawet ew.symulant ale z długoletnim stażem pracy nie byłby w gruncie rzeczy oszustem bo przez te lata uzbierało sie wystarczająco dużo jego składek...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,3020927,3020927,PRACUJ_CIEZKO_ZARABIAJ_NA_FALSZYWYCH_RENCISTOW.html


Temat: Kiedy na rentę ?
Zgodnie z ustawą z dn.25 czerwca 1999r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej, niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Należy pamiętać, ze po upływie 30 dni niezdolności do pracy należy przedłożyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia pracy. Renta okresowa przyznawana jest, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Wniosek o przyznanie renty może Pani złożyć w dowolnym czasie, niekoniecznie potwierdzonym okresem pracy. Do wniosku należy dołączyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1) osoby zainteresowanej lub jej ... okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), -dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, -zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS, druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków, -zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, -inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, -ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,97067820,97067820,Kiedy_na_rente_.html


Temat: błagam pomóżcie, problem z Zespołem ds. Orzekania
błagam pomóżcie, problem z Zespołem ds. Orzekania Witam serdecznie wszystkich Sprawa dotyczy mojej mamy.Mama wróciła do domu z kolejnego pobytu ze szpitala z neurochirurgii. Z ZUS ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy (kiedy była całkowicie sparaliżowana miała tz. I grupę. Po odzyskaniu słabego czucia w nogach ZUS dał tzw. II grupę. W orzeczeniu ZUS nie ma przyczyn niepełnosprawności, więc jeden z lekarzy neurochirurgów doradził mi, żebym w imieniu mamy złożył do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W tym wniosku jest min. punkt: mogę/nie mogę ... że nie może stawić się na posiedzenie zespołu orzekającego. Oczywiście mama jest leżąca (płaczę i płacę za opiekunki) jak jestem w pracy. Sześć zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia mamy wystawili lekarze leczący od wielu lat i opiekujący się mamą :1.chirurg-ortopeda-traumatolog(lekarz uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z certyfikatem,2.Doc.dr hab. n. med. neurochirurg, 3.lek.med specjalista chorób wewnętrznych(lekarz pierwszego kontaktu),4.Dr.n.med. specjalista neurolog, 5. Dr. nauk med. specjalista chorób wewnętrznych rehabilitacji medycznej i fizjoterapii REUMATOLOG, 6. lekarz okulista. Zaświadczenia wraz z aktualnymi wynikami badań, kartami pobytów w szpitalach złożyłem z wnioskiem. W zaświadczeniach o stanie zdrowia wszyscy lekarze zaznaczyli: - ww. Pan/i wymaga opieki osoby drugiej ze względu na niemożność samodzielnej egzystencji? TAK - ww. Pan/i jest trwale niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności? TAK W zawiadomieniu z Powiatowego Zespołu o terminie posiedzenia składu orzekającego napisano OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. Wziąłem urlop bezpłatny.Dla Przewodniczącego Zespołu nic nie znaczy, że sześciu lekarzy specjalistów w zaświadczeniach zaznaczyło - trwale niezdolna do odbycia podróży, żąda zaświadczeń oddzielnych, więc jezdziłem do każdego lekarza prosząc o wydanie takiego zaświadczenia jak żąda mgr Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Lekarze ... o posiedzeniu jest pouczenie: niestawienie się na posiedzenie bez usprawiedliwienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (powoływanie się na przepisy). Co mogę jeszcze zrobić? Kto ma rację? Lekarze czy mgr Przewodniczący Zespołu?...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,64438168,64438168,blagam_pomozcie_problem_z_Zespolem_ds_Orzekania.html


Temat: renta a praca
ORZECZENIE I CO DALEJ? Każdy ma prawo do pracy. Gwarantuje je Konstytucja RP. Pozostaje wybór, czy chce się pracować? Nie może tego zabronić żadna instytucja ani adnotacje typu: „Całkowicie niezdolny do pracy”, „Praca - nie dotyczy”, „Żadna praca”, widniejące na orzeczeniach. Niestety, te niefortunne sformułowania odstraszają pracodawców, a potencjalnym pracownikom przeszkadzają uwierzyć w swoje możliwości. Warto coś z tym zrobić. Do 1997 r. funkcjonowały komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy ZUS. Przyznawały I, II lub III grupę inwalidzką. W 1997 r. system orzekania o niepełnosprawności stał się bardziej skomplikowany. Do uzyskania renty lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenia o niezdolności do pracy natomiast do przysługujących uprawnień i ulg służy stopień niepełnosprawności, nadawany przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Funkcjonują też „stare” grupy inwalidzkie, więc są trzy sposoby opisywania osób niepełnosprawnych. ZUS dawniej Przypadek 1.: „Żadna praca” Ten zapis widnieje czasem na orzeczeniach ZUS starego typu (grupy inwalidzkie). Wiele osób przyzwyczaiło się do niego, a właściwie do myśli, że ma zakaz pracy. Tak sądzą też pracodawcy, którzy mogą nie nadążać za stale zmieniającymi się przepisami. ZUS dziś Przypadek 2.: „Całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”, „Całkowicie niezdolny do pracy” Swoiste piętno wypala ZUS. Skoro dawną I grupę określa obecnie „całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”, natomiast II grupę „całkowicie niezdolny do pracy”, to nie można się dziwić pracodawcom, że po przeczytaniu takiego dokumentu nie widzą możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Często i sami posiadacze wspomnianego orzeczenia tej możliwości nie widzą. PZdsOoN dziś Przypadek 3.: „Zatrudnienie - nie dotyczy”, „Zatrudnienie - w zakładach pracy chronionej”, powinno być „Zatrudnienie - na stanowisku przystosowanym” Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności stosują podział na trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Oprócz ... pracy chronionej”. Mogło to oznaczać, że na wniosek zainteresowanego Zespół nie rozpatrywał możliwości pracy. Jak jednak zapis taki odbierze pracodawca? Co robić? Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że żaden zapis typu: „Praca - nie dotyczy” nie oznacza zakazu pracy. W myśl art. 4 ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.): „Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej”. Przypadek 1. Jeśli ma się stare orzeczenie o I grupie inwalidzkiej z adnotacją: „Żadna praca”, to nie warto za każdym razem tłumaczyć pracodawcy, że ten zapis tak naprawdę nie ma znaczenia. Warto natomiast zgłosić się do zgodnego ze swoim miejscem zamieszkania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dopóki istnieje, bo są plany zmian w systemie orzecznictwa). To nic nie kosztuje. Tam otrzyma się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale trzeba przypilnować, by wśród wskazań nie wpisano np. „Zatrudnienie - nie dotyczy” lub „Zatrudnienie - w zakładach pracy chronionej”. W razie czego należy się od wskazań (ale nie od stopnia niepełnosprawności) odwoływać - do skutku - opierając się na cytowanej ustawie. Dopiero wtedy, ze znajomością tego przepisu i ze stworzonym na jego podstawie dokumentem z Zespołu, należy pojawić się u pracodawcy. O starym orzeczeniu z I grupą inwalidzką i adnotacji: „Żadna praca” nie trzeba wspominać. Przypadek 2. Jeżeli już się ma (nawet od lat) orzeczenie powiatowego Zespołu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednak z adnotacją: „Zatrudnienie - nie dotyczy” lub „Zatrudnienie - w zakładach pracy chronionej”, należy się odwołać do organu, który wydał orzeczenie na podstawie cytowanej ustawy. Terminy odwołań są krótkie, ale jedynie w przypadku starań o zmianę ... pracodawcy. Przypadek 3. Nie warto również prezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej orzeczenia ZUS o „całkowitej niezdolności do pracy”, a szczególnie o „całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji”. Te nieszczęsne sformułowania potrafią skutecznie odstraszyć pracodawcę, który może nie wiedzieć, że jest to niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie zawodów. Dlatego też warto udać się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który na podstawie dokumentu z ZUS wyda orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w pierwszym i o znacznym stopniu - w drugim przypadku, ale trzeba przypilnować, by wśród wskazań nie wpisano np. „Zatrudnienie - nie dotyczy” lub „Zatrudnienie - w zakładach pracy chronionej” tylko „Zatrudnienie - na stanowisku przystosowanym”. Trzeba jednak uważać. Podjęcie pracy o podobnym charakterze jak ta, ze względu na którą otrzymało się orzeczenie o niezdolności do pracy, może spowodować utratę prawa do świadczeń. Cofnie je lekarz orzecznik, który stwierdzi, że skoro ktoś pracuje, to dlaczego ma mieć orzeczenie o niezdolności do tego rodzaju pracy. Zarówno na podstawie zaświadczenia z ZUS, jak i z Zespołu można uzyskać prawo do 7-godzinnego dnia pracy albo dłuższego urlopu. Dlatego do pracodawcy warto iść z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nie prezentować tego drugiego z ZUS. Nie jest przestępstwem „ukrycie” tego gorzej brzmiącego. Terminologia używana w orzecznictwie jest czasami sztuczną przeszkodą. Nawet „znaczny stopień niepełnosprawności” nie brzmi tak, jak: „I grupa - żadna praca” albo: „Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji”. Tekst: Tomasz Przybyszewski Źródło: Dodatek PRACA magazynu Integracja, 1/2006
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,57050908,57050908,renta_a_praca.html